Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2022

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji podczas korzystania z Usługi i opowiada o swoich prawach prywatności oraz o tym, jak prawo cię chroni.

Używamy twoich danych osobowych, aby zapewnić i ulepszyć usługę. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja i definicje
Interpretacja

Słowa, których litera początkowa jest literowana, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje będą miały to samo znaczenie, niezależnie od tego, czy pojawiają się w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej.
Definicje

Do celów niniejszej Polityki prywatności:

Konto oznacza utworzone konto w celu uzyskania dostępu do naszej usługi lub części naszej usługi.

Podmiot stowarzyszony oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub jest pod wspólną kontrolą ze stroną, w której „kontrola” oznacza własność 50% lub więcej akcji, interesu kapitałowego lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania na wybór dyrektorów lub innych organów zarządzających .

Aplikacja oznacza program dostarczany przez firmę pobrany przez Ciebie na dowolnym urządzeniu elektronicznym, o nazwie Rebel Scream Radio

Firma (określana jako „firma”, „my”, „nas” lub „nasza” w tej umowie) odnosi się do Rebel Scream Marek Grabowski, AL. Wyścigowa 14/612 02-681 Warszawa.

Kraj odnosi się do: Polski

Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do usługi, takiego jak komputer, telefon komórkowy lub cyfrowy tablet.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

Usługa odnosi się do wniosku.

Usługodawca oznacza każdą osobę naturalną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu firmy. Odnosi się do firm lub osób zewnętrznych zatrudnionych przez firmę w celu ułatwienia usługi, w celu świadczenia usługi w imieniu firmy, w celu wykonywania usług związanych z usługą lub pomocy firmie w analizie sposobu wykorzystywania usługi.

Dane dotyczące użytkowania odnoszą się do danych zebranych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury usług (na przykład czas wizyty strony).

Masz na myśli dostęp do osoby lub korzystania z Usługi, firmy lub innego podmiotu prawnego w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z usługi, w stosownych przypadkach.

Zbieranie i korzystanie z danych osobowych
Rodzaje zebranych danych
Dane osobiste

Korzystając z naszej usługi, możemy poprosić Cię o przekazanie nam pewnych informacji osobowych, które można wykorzystać do kontaktu lub identyfikacji. Informacje podlegające identyfikacji osobistej mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące użytkowania są gromadzone automatycznie podczas korzystania z usługi.

Dane dotyczące użytkowania mogą zawierać informacje, takie jak adres protokołu internetowego urządzenia (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej usługi, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie, unikalne urządzenie Identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do usługi według urządzenia mobilnego lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić określone informacje, w tym między innymi typu urządzenia mobilnego, unikalnego identyfikatora urządzenia mobilnego, adresu IP urządzenia mobilnego, telefonu komórkowego System operacyjny, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej używanej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje, które przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą usługę lub podczas dostępu do usługi według urządzenia mobilnego lub za pośrednictwem.
Korzystanie z danych osobowych

Firma może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:

Zapewnienie i utrzymanie naszych usług, w tym monitorowanie korzystania z naszej usługi.

Aby zarządzać swoim kontem: Aby zarządzać rejestracją jako użytkownik usługi. Dane dane osobowe mogą zapewnić dostęp do różnych funkcji usługi, które są dostępne jako zarejestrowany użytkownik.

W przypadku wykonania umowy: opracowanie, zgodność i podejmowanie umowy zakupu na zakupione produkty, przedmioty lub usługi lub jakąkolwiek inną umowę z nami za pośrednictwem usługi.

Aby się z Tobą skontaktować: Aby skontaktować się z Tobą przez e -mail, połączenia telefoniczne, SMS lub inne równoważne formy komunikacji elektronicznej, takie jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikacji informacyjnej związanej z funkcjami, produktami lub usługami umownymi, w tym aktualizacjami bezpieczeństwa, w razie potrzeby lub rozsądne dla ich wdrożenia.

Aby przekazać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje na temat innych towarów, usług i wydarzeń, które oferujemy podobne do tych, które już kupiłeś lub o ile zapytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.

Aby zarządzać prośbami: uczestniczyć i zarządzać prośbami do nas.

Do innych celów: możemy wykorzystywać Twoje informacje do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określenie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz oceny i ulepszenia naszych usług, produktów, usług, marketingu i doświadczenia.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

U dostawców usług: możemy udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej usługi, aby się z Tobą skontaktować.
W przypadku transferów biznesowych: możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z lub podczas negocjacji wszelkich fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub nabywania całości lub części naszej działalności innej firmie.
Za twoją zgodą: możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu za zgodą.

Zatrzymanie danych osobowych

Firma zachowuje twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Zatrzymamy i wykorzystamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do przestrzegania naszych obowiązków prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozwiązania sporów oraz egzekwowanie naszych umów prawnych i zasad.

Firma zachowa również dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są ogólnie zachowane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem przypadków, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej usługi, lub jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania tych danych przez dłuższe okresy.
Przeniesienie danych osobowych

Twoje informacje, w tym dane osobowe, są przetwarzane w biurze operacyjnym firmy oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą zostać przeniesione do komputerów i utrzymywania komputerów znajdujących się poza twoim państwem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się niż w od jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przekazanie takich informacji, reprezentuje twoją zgodę na ten przeniesienie.

Firma podejmie wszelkie kroki uzasadnione, aby zapewnić bezpieczne traktowanie danych i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a przeniesienie danych osobowych nie nastąpi do organizacji lub kraju, chyba że istnieje odpowiednia kontrola bezpieczeństwa Twoich danych.

Ujawnienie danych osobowych
Transakcje biznesowe

Jeśli firma bierze udział w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, dane osobowe mogą zostać przeniesione. Zawiadomimy, zanim dane osobowe zostaną przeniesione i będą podlegały innej polityce prywatności.

Organy ścigania

W określonych okolicznościach firma może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne wnioski organów publicznych (np. Sąd lub agencja rządowa).
Inne wymogi prawne

Firma może ujawnić twoje dane osobowe w przekonaniu o dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

Zgodnie z obowiązkiem prawnym
Chronić i bronić praw lub własności Spółki
Zapobiegać lub zbadać możliwe wykroczenia w związku z usługą
Chronić bezpieczeństwo osobiste użytkowników Usługi lub publiczności
Chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych osobowych

Bezpieczeństwo twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda pamięci elektronicznej nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie dopuszczalne środki w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować jego absolutnego bezpieczeństwa.
Prywatność dzieci
Nasza usługa nie zwraca się do nikogo poniżej 18 roku życia. Nie zbieramy świadomie informacji osobowych od każdego w wieku poniżej 18 lat. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz świadomość, że Twoje dziecko dostarczyło nam dane osobowe, proszę Skontaktuj się z nami. Jeśli uświadomimy sobie, że zebraliśmy dane osobowe od każdego w wieku poniżej 18 lat bez weryfikacji zgody rodzicielskiej, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawę prawną do przetwarzania informacji, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową politykę prywatności na tej stronie.

Damy Ci znać za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wyraźnego zawiadomienia o naszej usłudze, zanim zmiana stała się skuteczna i zaktualizuje datę „ostatniego zaktualizowanego” na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe sprawdzenie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności są obowiązujące, gdy są publikowane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz się z nami skontaktować:

Odwiedzając tę ​​stronę na naszej stronie internetowej: www.rebelscream.pl